Store, skjønne Lucia-gutter og Lucia-jenter

Lucia-tog er en hyggelig tradisjon i de aller fleste barnehager. Så hvorfor ikke også på videregående skole, tenkte lærer Christina.

Bokcafé i engelsk

John Steinbecks bok "Of Mice and Men" er en roman som har vært mye lest i faget engelsk. Boka skildrer forholdet mellom to leiearbeidere i California under de vanskelige 1930-årene.

- Kan medier og kommunikasjon være noe for meg?

Mandag var VG2 på medier og kommunikasjon vertskap for 69 tiendeklassinger fra ulike ungdomsskoler i området.

Klassisk lyrikk i moderne framføring

Hvordan kan man gjøre klassiske, norske dikt tilgjengelig for unge folk i dag? Er det noe i 300 år eller 50 år gamle vers som fortsatt kan bety noe?