Bestilling av vitnemål

Hvis du i trenger kopi, duplikat eller oversettelse av vitnemål, fagbrev eller kompetansebevis kan det bestilles på skolens nettsider. Du må regne med at det tar ca en uke før du får det.  

Mullah Sigurd i Amerika

Mennesker fra mange ulike land har i flere tiår innvandret til Norge. På 1800-tallet var det nordmenn som var innvandret til Amerika. Er dette sammenlignbart når vi diskuterer innvandringsspørsmål i dag?

Besøk fra Sameland

Samiske veivisere reiser for tiden Norge rundt og informerer skoleelever om samisk kultur og samfunnsforhold. Skolen vår fikk besøk av to herlige og kunnskapsrike samegutter som holdt et engasjerende foredrag for elevene.

Christopher, Tonje og Ola fra Hjalmar Johansen vgs

Tonje i 2PINA ble fylkesmester i industrimekanikk

Industri og næringsliv trenger flere gode fagarbeidere, og da er det flott å se at Telemark utdanner dyktige, unge folk i teknologiske fag. Og den beste i 2017 i faget industrimekanikk er Tonje Elise Bastesen Feirud fra Hjalmar Johansen videregående skole.