Endringer i Lånekassens regler for 2018-2019

Nytt for kommende skoleår er at hvis du har ungdomsrett får du full støtte til videregående opplæring i Norge selv om du ikke har full studiebelastning, dvs. er elev på fulltid. Dette gjelder også for søkere som har mindre enn 50 prosent studiebelastning, altså elever som tidligere ikke hadde rett til støtte.

DeathTrip-film fikk tredjeplass

"Jeg har ingen venner å miste - ikke kjør i fylla". Dette er navnet på facebook-siden til MA-ungdom, en ungdomsorganisasjon som jobber for at ingen unge skal dø eller bli hardt skadet i trafikken. Rus er en av de viktigste enkeltfaktorene til alvorlige ulykker i trafikken. 

Medier og kommunikasjons-elever på fylkesfinalen i Google innovasjonscamp

Digital synlighet sto på dagsorden for førsteklassingene på medier og kommunikasjon i starten av skoleåret når de deltok på treningsleir i kreativitet.

Inntil seks ledige stillinger ved skolen

Fra august 2018 har vi ledig inntil 6 faste stillinger og/eller vikariater i kombinasjon av fagene tysk, engelsk, spansk, norsk, historie/samfunn, idrett/kroppsøving, matematikk og naturfag. Sammensetting av stilling vil være avhengig av søkerens kompetanse og skolens behov.