Elevundersøkelsen uke 45

FRIST fredag 09.11 kl 14:

 

Spørsmåla har følgende tema: Trivsel, Motivasjon, arbeidsforhold og læring, Hjem-skole-samarbeid, Støtte fra lærer, Vurdering for læring, Medvirkning, Regler på skolen, Trygt miljø, Utdannings- og yrkesrådgivning, Fysisk læringsmiljø, Grunnleggende ferdigheter (regning, lesing, skriving, digitale ferdigheter, muntlige ferdigheter)

Tilbake