Kjære foreldre og foresatte, kjære avgangselever!

Avgangselevene 2020 går inn i historien. Dere fikk en svært spesiell avslutning på årene på videregående skole når hele Norge lukket ned i mars 2020. Det ble hjemmeundervisning på nett, alle eksamener ble avlyst og russetiden ble både kort og annerledes.

Standpunktkarakterer

Standpunktskarakterer offentliggjøres for elevene fredag 12. juni kl 12.00 i Fronter. Du har rett til å klage på karakter i fag og karakter i orden og adferd om du mener den er feil.

Velg fortsatt annen transport enn skolebussen om du kan

Regjeringen har lagt frem nye smittevernregler og oppdaterte veiledere for skolene som skal gjelde fra og med tirsdag 2. juni, men skolebussene kjører fortsatt med halv kapasitet.

Nettskolen tilbyr fag du ikke får på egen skole

Nettskolen Vestfold sitt tilbud er gratis for elever i Vestfold og Telemark. Klasserommet er der du og din PC er.